Projekt adatok:

 

Regisztrációs szám: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0126

Projekt címe: Kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztése a VOKE-ban

Megítélt támogatás összege: 17 949 257 Ft

Projekt kezdése: 2012. 09. 01.

Projekt tervezett befejezése: 2013. 08. 31.

 

Intézményünk, a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház több évtizede végzi lakóterületi közművelődési tevékenységét. Az elmúlt negyven év alatt számos önszerveződő közösséget, művészeti csoportot segítettünk már, és tesszük ezt mind a mai napig. Folyamatos megújulásra, színes és érdekes programok szervezésére törekszünk, hiszen a kultúra, a szabadidős tevékenységek sokszínűsége megmutatja egy közösség igényességét, értékeit. Éppen ezért a programok szervezésekor az értékközvetítés mellett elsődleges szempont az igények kiszolgálása, a közönség érdeklődésének megfelelő kínálat kialakítása.

 

Intézményünk tevékenységében hangsúlyos az amatőr művészeti csoportok menedzselése, bemutatkozási lehetőségeik megteremtése. Folyamatos, szakember által irányított „műhelymunka” szükséges ahhoz, hogy a művészi alkotókészség bemutatására kész produkciót hozzon létre.

 

Ezen hivatásunk alapján nyújtottuk be pályázatunkat, melynek keretében a kézművesség és az előadóművészetek területén szeretnénk kompetenciafejlesztő foglalkozásokat megvalósítani. A kézművesség területén a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban lassan tizenöt éve működő hajómodellező- és a Miskolc városhoz köthető ipari hagyományokra építünk, míg az előadóművészetek területén a magyar néptánc hagyományait kívánjuk feleleveníteni a Miskolcon elismert Ropogtató Néptánc Kamaraműhely tagjainak segítségével.

 

A projektben megvalósuló tevékenységek közé azért a hajómodellezést és a néptáncot választottuk, mert intézményünkben és a városnak ezen a területén talán ez a két speciális kreatív terület rendelkezik a legnagyobb hagyománnyal, hírnévvel és elismeréssel.

 

Az intézmény közművelődési profilját tekintve évek óta szervez kompetenciafejlesztő foglalkozásokat a fiatal korosztály számára. Az elmúlt három évben számtalan formális és non-formális képzési alkalmat bonyolítottak le az intézmény szakemberei. A jelen pályázatban fejleszteni kívánt kreatív területeken is folyamatosan valósulnak meg formális és non-formális képzési alkalmak: modellező szakkörök, alkotódélutánok, kiállítások, versenyek, táncházak, hagyományőrző napok.

A foglalkozások lebonyolításához szükséges szakmai megvalósítói csoport az intézmény munkatársaiból, önkénteseiből illetve az intézményben működő művészeti csoportok vezetőiből és tagjaiból áll össze.

 

A projekt részeként két kreatív területen valósítunk meg kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatot: kézművesség (hajómodell készítés), előadó művészet (néptánc).

 

Kézművesség: A hajómodellező foglalkozássorozatok egy tanév hosszúak. A két megvalósuló foglalkozássorozat párhuzamosan fut, külön egy 5-6. osztályos csoport és egy vegyes felső tagozatos csoport számára, 21-21 fővel.

 

Előadó művészet: A néptánc foglalkozássorozatok egy tanév hosszúak. A két foglalkozás sorozat párhuzamosan fut, külön egy 1. osztályos és egy 4. osztályos csoport számára, 30-30 fővel.

.